Xe Phúc Thuận Thảo, Xe hợp đồng Phú Yên, Xe du lịch Phú Yên


Lịch xe chạy

Vận tải hành khách tại Phú Yên - Lịch xe chạy

* Liên hệ

+ Phòng vé Tuy Hòa: 0573.820.303 - 0573.821.111

+ Phòng vé Quy Nhơn: 0563.746.647 - 0573.601.729

+ Phòng vé Đà Nẵng: 02363.767.677 - 02363.767.777

+ Phòng vé Đà Lạt: 0573.550.033  -  0917.607.037

+ Phòng vé Nha Trang: 0583.890.112 - 0583.890.121

+ Phòng vé Sài Gòn: 0835.112.957 - 0835.111.442

Địa chỉ: 227 Nguyễn Tất Thành - Phường 8 - Thành phố Tuy Hòa - Tỉnh Phú Yên
MST: 4401015561 - Email: info@anthienphuc.com

Đăng nhận xét